Vacature

Vanwege het vertrek van een van onze catecheten zijn we per 1 september 2024 voor onze gemeente in Hardenberg op zoek naar een nieuwe 

Catecheet (0,2 fte, 8 uur per week)

Wij zijn een gemoedelijke, betrokken en stabiele gemeente in de wijk Baalderveld aan de rand van Hardenberg. Wij willen God dienen, Hem zoeken, elkaar bemoedigen en steunen. Samen willen wij Jezus volgen met hart, hoofd en handen. 

In onze gemeente hebben wij het CaVe-model. Dit betekent catechisatie en vereniging in één. Hierbij richten wij ons op het gevoel en op kennis. In het CaVe-model werken gemotiveerde mentoren uit de gemeente samen met de predikant of catecheet. Van de catecheet wordt verwacht dat hij of zij theologische kennis overbrengt. Onze predikant heeft een doorgaande lijn ontwikkeld voor de Cavé groepen. Als catecheet word je uitgedaagd om deze methode verder te ontwikkelen met mentoren en predikant. 

Elke CaVe-groep komt eens in de twee weken bij elkaar. Op dit moment komen de CaVe-groepen op dinsdag- en woensdagavond samen. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur namelijk van 19.00 – 20.30 uur en van 20.30 – 21.45 uur. Er zijn in totaal 7 verschillende groepen. De minimale grootte van een groep is 4 jongeren en de maximale groepsgrootte is 10 jongeren. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd. CaVe start vanaf 12 jaar en loopt tot ongeveer 18 jaar. 

Wij zoeken iemand die:

  • over didactische, pedagogische en communicatieve vaardigheden beschikt;
  • inzicht wil krijgen in de leefwereld van jongeren, in groepsprocessen en in de onderlinge verschillen onder jongeren;
  • kennisoverdracht in de catechese geeft;
  • kan samenwerken en flexibel is;
  • bevoegd is om catechisatie te geven. Dit mag een predikant zijn of iemand die een HBO-theologie heeft gevolgd òf in opleiding tot predikant is of een HBO-opleiding theologie volgt.

Jouw uren worden vergoed conform de richtlijnen van het Steunpunt Kerkenwerk.

Interesse? Neem dan contact met ons op.
Zie voor contactgegevens de volledige vacaturetekst in onderstaand document.