Welkom

Welkom op de website van NGK Hardenberg Baalderveld.

We zijn een gemeente van ruim 700 leden en maken deel uit van het landelijk verband van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt. Vanaf 1 mei 2023 zijn we samengegaan met Nederlandse Gereformeerde kerken, zoals ook de andere GKv en NGK in Nederland. 

Samen willen we God dienen, hem zoeken en elkaar bemoedigen en steunen.  Dit doen we op zondag in kerkdiensten en door de week met catechisatie/vereniging, bijbelstudies en gebedsavonden. In kringen ontmoet men elkaar in kleinere groepen. De kerkdiensten worden gehouden in ‘het Morgenlicht’
Tijdens de kerkdienst in de ochtend is er een programma voor kinderen van de basisschool. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, waarbij de ontmoeting centraal staat. Deze ontmoeting is ook mogelijk met koffie/thee op zondagochtend om de week. 
Het kerkgebouw ‘het Morgenlicht’ wordt gedeeld met NGK Baalder.

Voel je welkom, ook als je geen lid bent, om een dienst bij te wonen of mee te doen met activiteiten. 
Heb je vragen, neem contact op met bijvoorbeeld onze voorganger Rik Meijer. 

Ons geloof

Wij geloven in een God die de Schepper is van deze wereld. Wij zien Hem die alles heeft gemaakt, maar ook alles leidt. Tegelijkertijd zien we hem als onze Vader die voor ons zorgt. We vinden het daarom ook belangrijk dat wij goed met de natuur en al zijn schepselen omgaan.

We geloven dat de Here Jezus de Zoon is van de Hemelse Vader. Deze Zoon van God is mens geworden op de aarde (Kerst). Dat Hij op aarde heeft laten zien dat Hij de Zoon van God is. Die de mensen heeft gered van hun zonden door zich op Goede Vrijdag aan het kruis te laten spijkeren.
Wij geloven dat Hij na drie dagen dood te zijn geweest opgestaan is uit de dood (Pasen). Daarmee heeft Hij laten zien echt de Zoon van God te zijn. Als Zoon van God is Hij weer terug gegaan naar de Hemel naar Zijn Vader.

Wij geloven dat iedereen die in Hem gelooft de Geest van God in zich meedraagt (Pinksteren). Die Geest geeft ons het geloof en leert ons ook het goede te doen voor de mensen om ons heen. Al beseffen we zelf maar al te goed dat het ons niet altijd lukt om dat te doen. Dan weten we hoe belangrijk het is dat Christus onze zonden steeds weer opnieuw wil vergeven.

Wij geloven dat dit leven niet stopt bij de dood, maar dat wij verder leven. En daar eeuwig leven samen met Christus en Zijn Vader en met alle gelovigen die al zijn gestorven.

Ook geloven we in een Kerk die over heel de wereld is verspreid, bestaande uit gelovigen die de Vader aanroepen en geloven in Jezus Christus die zonden vergeeft.

Online kerkdiensten

Via kerkdienstgemist.nl kunt u elke zondag live meekijken of op andere dagen diensten uit het archief achteraf bekijken

Of bezoek eens een echte dienst op een zondag om:
– 9.30 uur
– 11.15 uur
– 16.30 uur

Preekrooster

zondag 4 juni

09:30 – 10:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
ds. Adrian Verbree (Baalder)
Het Morgenlicht

Met viering van het Heilig Avondmaal

16:30 – 17:30
Gemeente catechisatie
Het Morgenlicht

In plaats van een kerkdienst een gemeentecatechisatie.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

zondag 11 juni

09:30 – 10:30
ds. Adrian Verbree (Baalder)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld) - Belijdenis en avondmaal
Het Morgenlicht

Themazondag Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven – Doorgeven.

zondag 18 juni

09:30 – 10:30
br. Jan Griffioen (Baalderveld)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
Kerkdienst (Baalder)
Het Morgenlicht
14:30 – 15:30
Kinder Sing-in
Het Morgenlicht

zondag 25 juni

09:30 – 10:30
ds. Adrian Verbree (Baalder)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld)
Het Morgenlicht

zondag 2 juli

09:30 – 10:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
ds. Adrian Verbree (Baalder)
Het Morgenlicht

zondag 9 juli

09:30 – 10:30
ds. Adrian Verbree (Baalder)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld)
Het Morgenlicht

zondag 16 juli

09:30 – 10:30
ds. Rik Meijer (Baalderveld)
Het Morgenlicht
11:15 – 12:30
Kerkdienst (Baalder)
Het Morgenlicht

zondag 23 juli

10:00 – 11:00
ds. J.H. Dunnewind
Het Morgenlicht

Gezamenlijke kerkdienst van Baalder en Baalderveld)

zondag 30 juli

10:00 – 11:00
ds. J.E. Kramer
Het Morgenlicht

Gezamenlijke kerkdienst van Baalder en Baalderveld)

Contact

Op zoek naar meer informatie?

Het Morgenlicht
NGK Baalder en Baalderveld
Gramsbergerweg 59
0523 270 261
website Het Morgenlicht

Napraten over een preek van ds. Rik Meijer, NGK Baalderveld?
Mail of bel gerust:
dcmeijer @ gkv.nl
0523 785 873

Scriba
e-mail: scriba @ ngkbaalderveld.nl

Kerkelijk bureau
e-mail: kerkelijkbureau @ ngkbaalderveld.nl

Koster
koster @ morgenlicht.nl (Albert Altena)