Ons geloof

Wij geloven in een God die de Schepper is van deze wereld. Wij zien Hem die alles heeft gemaakt, maar ook alles leidt. Tegelijkertijd zien we hem als onze Vader die voor ons zorgt. We vinden het daarom ook belangrijk dat wij goed met de natuur en al zijn schepselen omgaan.

We geloven dat de Here Jezus de Zoon is van de Hemelse Vader. Deze Zoon van God is mens geworden op de aarde (Kerst). Dat Hij op aarde heeft laten zien dat Hij de Zoon van God is. Die de mensen heeft gered van hun zonden door zich op Goede Vrijdag aan het kruis te laten spijkeren.
Wij geloven dat Hij na drie dagen dood te zijn geweest opgestaan is uit de dood (Pasen). Daarmee heeft Hij laten zien echt de Zoon van God te zijn. Als Zoon van God is Hij weer terug gegaan naar de Hemel naar Zijn Vader.

Wij geloven dat iedereen die in Hem gelooft de Geest van God in zich meedraagt (Pinksteren). Die Geest geeft ons het geloof en leert ons ook het goede te doen voor de mensen om ons heen. Al beseffen we zelf maar al te goed dat het ons niet altijd lukt om dat te doen. Dan weten we hoe belangrijk het is dat Christus onze zonden steeds weer opnieuw wil vergeven.

Wij geloven dat dit leven niet stopt bij de dood, maar dat wij verder leven. En daar eeuwig leven samen met Christus en Zijn Vader en met alle gelovigen die al zijn gestorven.

Ook geloven we in een Kerk die over heel de wereld is verspreid, bestaande uit gelovigen die de Vader aanroepen en geloven in Jezus Christus die zonden vergeeft.